Service & Onderhoud

onderhoud

Hoe mijn warmtepomp onderhouden ?

Onderhoudsvereisten

De onderhoudsvereisten van een warmtepomp zijn een stuk lager dan deze van een gasketel of mazoutketel. Dat komt omdat verbranding bij deze energiebronnen noodzakelijk is om verwarming te creëren. Het is die verbranding die de meest voorkomende defecten en uiteraard bijkomende kosten veroorzaakt. 

Een warmtepomp hoeft daarentegen niets te verbranden om warmte te produceren. Dat is één van de voornaamste redenen waarom een warmtepomp veel minder onderhoud vereist dan andere warmtebronnen.

Een regelmatig onderhoud echter zorgt ervoor dat je warmtepomp zijn rendement behoudt en de duurzaamheid verlengd wordt.

onderhoud binnen & buitenunit

Wat kan u zelf doen

Wij raden u aan de luchtfilters van uw airco binnen-units regelmatig te reinigen.  De filters kan u makkelijk zelf verwijderen en zo kan u tevens testen of de condens-afvoer in  koelmodus correct verloopt.

De buitentoestellen kan u met dezelfde regelmaat visueel inspecteren, waarbij u controleert op beschadigingen en nakijkt of de luchttoevoer en afvoer van het toestel niet geblokkeerd is.

Lees aandachtig de gebruikshandleiding van uw toestel. In functie van het type toestel vindt u de gedetailleerde beschrijving van alle aanbevelingen terug. Vooraleer enige actie te ondernemen, neem steeds uw veiligheid in acht en schakel de stroomtoevoer kortstondig uit tijdens het onderhoud, enkele minuten nadat u eerst uw toestel via de bediening hebt uitgeschakeld.

jaarlijks onderhoud

Professioneel onderhoud

Naast deze inspecties die u zelf kan uitvoeren, bevelen wij u warm aan om een jaarlijks een onderhoud te laten uitvoeren door uw installateur. Deze zal de goede werking van de installatie in zijn geheel nakijken. Hij zal onder meer de warmtewisselaars van binnen en buitentoestel reinigen indien vervuild, elektrische verbindingen controleren en de historiek van foutcodes nagaan, de koeltechnische verbindingen nakijken op lekken, enz… .  

Zelfs indien uw warmtepomp nog binnen de garantieperiode valt, is het aanbevolen om periodisch het correcte functioneren te verifiëren. Dit onderhoud zal een vroegtijdige of onverwachte breuk vermijden.

onderhoud warmtepomp

Aanvraag onderhoud

Wens je meer inlichtingen omtrent een installatie, heb je een vraag in verband met je installatie of je wens je een onderhoud in te plannen ?

contacteer ons

Stuur een Mailtje